Začetek Statut in zakonodaja

Piškotki

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Več o tem

Statut in zakonodaja PDF Natisni E-pošta

Za branje statuta potrebujete Acrobat Reader, ki ga najdete tukaj: pic_adobe


indent1 STATUT SONČKA - MARIBORSKEGA DRUŠTVA ZA CEREBRALNO PARALIZO pdf_button

indent1 PRAVILNIK o izvajanju osebne asistence pdf buttonPublikacije:

indent1 Konvencija OZN o pravicah invalidov pdf_button

indent1 Vodnik po pravicah invalidov pdf_button

indent1 Priročnik za izdajo in izposojo medicinsko-tehničnih pripomočkov pdf_button

indent1 Davki na 1,2,3 za fizične osebe, marec 2012 pdf_button

Davki_na_1_2_3_za_fizicne_osebe-2

Zakonodaja
(pravice, olajšave, oprostitve, dostopnost):

indent1 Zakon o osebni asistenci

indent1 Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

indent1 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

indent1 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih

indent1 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

indent1 Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

indent1 Denarna socialna pomoč

indent1 Varstveni dodatek

indent1 Subvencija najemnine

indent1 Družinski pomočnik

indent1 Zakon o zdr. varstvu in zdr. zavarovanju

indent1 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

indent1 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

indent1 Dodatek za pomoč in postrežbo

indent1 Invalidnina pri poškodbi pri delu ali poklicni bolezni

indent1 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

indent1 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

indent1 Zakon o zaposl. in zavarov. za primer brezposelnosti

indent1 Zakon o urejanju trga dela

indent1 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja

indent1 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

indent1 Uveljavljanje pravic za otroke s posebno nego in varstvo

indent1 Zakon o društvih

indent1 Zakon o invalidskih organizacijah

indent1 Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

indent1 Oprostitev plačila za uporabo vozil v cestnem prometu

indent1 Oprostitev plačila letne dajatve na motorna vozila

indent1 Pravilnik o parkirni karti

indent1 Oprostitev plačila RTV prispevka

indent1 Pravica do prevoza z reševalnim vozilom (ZZVZZ)

indent1 Neprofitna stanovanja v najem - prednost - pridobitev

indent1 Neoviran dostop, vstop, uporaba objektov - Pravilnik

indent1 Davčne olajšave in posebne olajšave za vzdr. družinske člane

indent1 Izjeme v primeru izvršbe, Zakon (ZIZ)