Začetek O društvu

Piškotki

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Več o tem

35 let Mariborskega društva za cerebralno paralizo SONČEK PDF Natisni E-pošta

35 let je dolga doba, čeprav v Evropi najdemo društva za cerebralno paralizo, ki so enkrat starejša. Naši člani so pred tem delovali v drugih nevladnih organizacijah, v katerih so bile združene različne invalidnosti. Osamosvojili smo se, da bi lažje uresničevali specifične potrebe in dosegali svoje cilje. Sicer je končni cilj vseh tovrstnih društev, da v prihodnosti skoraj ne bi bila potrebna, ker bi skrb za osebe s posebnimi potrebami in storitve zanje bile integrirane v vsakdanjem okolju.

 

Širši pomen društva

Delovanje mariborskega društva je pred 34 leti veliko pripomoglo k ustanovitvi in razvoju nacionalne organizacije Zveze Sonček. Ustanovili smo jo skupaj z gorenjskim društvom, danes pa je v njej povezanih 16 društev iz celotne Slovenije. Zveza Sonček med velikim naborom storitev in programov danes v sodelovanju z državo vodi 16 varstveno delovnih centrov in 8 bivalnih skupnosti, lociranih v različnih  slovenskih krajih. Veliko je doseženega, sprejeti so bili zakoni, ki so pripomogli h kvalitetnejšem življenju oseb z invalidnostmi. Danes se dogajajo stvari, ki jih v veliko evropskih državah sicer poznajo že vrsto let, kot so na primer letos sprejeti Zakon o osebni asistenci in Zakon o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, za katerega si je Zveza Sonček prizadevala skoraj 20 let;  čakamo še na Zakon o dolgotrajni oskrbi ter Zakon o socialnem vključevanju. Vse te tokove skrbno spremljamo in po najboljših močeh sodelujemo pri njihovi čimprejšnji realizaciji.

 

Lokalni dosežki

S svojimi programi in aktivnostmi smo dosegli v Mariboru in okolici vsesplošno prepoznavnost ter sprejemanje ljudi z invalidnostjo. V Mariboru pod okriljem Centra Sonček delujeta v Trubarjevi ulici društvo in podjetje Sončna pot, v samem centru na Vetrinjski ulici je Sončkova dobrodelna trgovina in na Pobrežju Varstveno delovni center. V naše programe vključujemo preko 500 uporabnikov.

 

Dolgoročni cilji

Pri razvoju storitev se izogibamo segregacijskim oblikam, vztrajamo pri storitvah in podpori pri izobraževanju, pri dostopnosti teh storitev, pri podpornem zaposlovanju na rednem delovnem trgu, dnevni oskrbi, dostopnih stanovanjskih objektih, življenju v skupnosti, vključujočem športu, kulturi, umetnosti in prostočasnih dejavnostih. V Sončku bi radi razširili delovanje varstveno delovnih centrov, ponudili razbremenitev družinskih članov s storitvijo začasnih sprejemov, razvijali program neodvisnega življenja in se usmerili v programe podporne zaposlitve na rednem trgu delovne sile. Vse to je povezano s finančnimi sredstvi. Trudimo se, da bi država prepoznala in podprla dejanske potrebe ljudi z invalidnostjo. Predvsem pa bomo še naprej vztrajali pri ideji ene šole za vse, saj segregirano izobraževanje vodi v segregirano in paralelno družbo.

 

Kratkoročni cilji

Mariborsko društvo za cerebralno paralizo si prizadeva za čimprejšnjo ustanovitev dodatnega varstveno delovnega centra  za starejše mladostnike in odrasle osebe s cerebralno paralizo in sorodnimi invalidnostmi. Mnogi med njimi so ves dan doma s starši ali skrbniki in niso nikamor vključeni. VDC Sonček, Enota Maribor, v katerem je dnevno vključenih, od 8. zjutraj do 16. ure popoldan, okoli 40 uporabnikov, že dolgo »poka po šivih«. Ocenjujemo, da bi takoj napolnili še en takšen center.

 

Česa si najbolj želimo v svojem mestu

Da bi Maribor postal vzorčen primer urejenosti življenja ljudi z invalidnostjo in da bi bili zaradi tega ponosni in zadovoljni vsi prebivalci. Kot starš mladostnika s cerebralno paralizo iz lastne izkušnje vem, da je najpomembnejše sprejemanje oziroma ljubezen kot pogoj za odločanje o življenju po svoji predstavi v sožitju z vsemi ostalimi prebivalci.

 

Ostali podatki, zanimivosti

Hočemo biti vidni in vključeni kot vsak drug prebivalec tega mesta. Zato smo pred petimi leti organizirali osebno asistenco in prevoze s prilagojenim vozilom. Poleg zadovoljevanja osebnih življenjskih potreb uporabnikom omogočamo tudi organizirane oglede koncertov v dvorani Tabor ali drugod, ker menimo, zakaj med 3500 gledalci ne bi bili tam še mi.

Vsako leto društvo predvsem s pomočjo donacij, prispevkov staršev in državnega razpisa omogoči 60 otrokom in mladostnikom s cerebralno paralizo iz Maribora in okolice, največ jih je na invalidskih  vozičkih, udeležbo na 7-dnevnih družinskih zdravstveno-terapevtskih in samostojnih kolonijah ob morju. Kvalitetna izvedba kolonij je vsebinsko in finančno velik zalogaj. Udeleženci, spremljevalci, strokovno osebje in vodje si prizadevajo za odlično vzdušje, kar jim tudi uspeva.

 

Poudarki

  • Največji problem sta še vedno segregacija in paralelni svet, ki ga ustvarja dojemanje splošne populacije in države o dejanskih potrebah ljudi z invalidnostjo. V ospredju mora biti sprejemanje in življenje v skupnosti, omogočeno z ustreznimi storitvami. To je bistvenega pomena za ljudi s cerebralno paralizo in njihove družine.
  • Ena šola za vse, kjer bi se šola prilagodila slehernemu učencu ali v istem razredu ali v posebnih razredih, vendar znotraj ene stavbe.
  • Zaposlovanje s pomočjo mentorjev naj postane družbena odgovornost. Človek današnje civilizacije je zmožen skrbeti za bolne in zaradi različnih ovir pomoči potrebne.
  • Želimo si, da bi se ljudje z invalidnostjo lahko sami ali preko svojih zastopnikov odločali o svojem načinu življenja ali v manjši skupini ali samostojno s pomočjo osebne asistence ali doma z družinskim pomočnikom.

Mariborsko društvo je eno od 16 društev v Sloveniji, povezanih v Zvezo Sonček. V okviru Centra Sonček Maribor delujejo:

  • SONČEK - Mariborsko društvo za cerebralno paralizo
  • Varstveno delovni center Zveze Sonček so.p., Enota Maribor
  • Sončna pot, podjetje za poklicno usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, trgovino in storitve d.o.o.
  • Stanovanjska skupina Zveze Sonček Pragersko

Mariborsko društvo za cerebralno paralizo Sonček ima pomembno vlogo v okviru Centra Sonček v Mariboru. Prav tako je zelo dejavno pri organiziranosti oseb s posledicami cerebralne paralize na lokalni in regionalni ravni ter v okviru Zveze društev Sonček.


Predsednica društva
Lidija Šestak Zorič